Tips

Wonen met zorg op een van de locaties van Omring

Vanzelfsprekend blijft u als u ouder wordt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in uw eigen huis en vertrouwde buurt. Vaak is dat ook goed mogelijk met de vele mogelijkheden die thuiszorg biedt, zoals dagelijkse verzorging, beeldzorg en ambulante thuiszorg. Als het thuis echt niet meer gaat, is het een prettig idee dat u ook bij Omring een warm thuis kunt vinden in West-Friesland, in de Kop van Noord-Holland of op Texel. Dan bent u van harte welkom op een van de Omringlocaties voor wonen met zorg. Bijvoorbeeld als u een chronische ziekte, een vorm van dementie of een lichamelijke zorgvraag heeft, of als u graag zorg dichtbij wilt hebben.

Wonen met zorg

Kunt u niet meer thuis wonen vanwege een chronische of ernstige ziekte, vanwege een lichamelijke aandoening of omdat u intensieve zorg nodig heeft? Dan kunt u wonen met zorg in een van de appartementen van Omring die zijn gevestigd in Woonzorglocaties die vroeger verzorgingshuizen en verpleeghuizen werden genoemd. In een appartement beschikt u over een eigen kamer, badkamer en meestal een kitchenette, waarbij u verzorging, behandeling en verpleging krijgt. De medewerkers van Omring bieden 24 uur per dag zorg. Ook een verblijf in de laatste fase van uw leven of een tijdelijk verblijf behoort tot de mogelijkheden. Samen wordt gekeken welke ondersteuning u nodig heeft. De nadruk ligt op een zo aangenaam mogelijk leven en wat u wilt en kunt is daarbij het uitgangspunt.

Appartementen en kleinschalige woongroepen

Ook biedt Omring uiteenlopende woonvormen aan voor mensen met een vorm van dementie, zoals appartementen en kleinschalige woongroepen. Een appartement is geschikt voor mensen met lichtere vormen van dementie. U beschikt over een eigen woon- en slaapkamer met badkamer en meestal een kitchenette. Met de kitchenette kunt u uw eigen maaltijden blijven maken. U kunt ook gebruik maken van het restaurant, waar dagelijks (warme) maaltijden worden geserveerd. Heeft u een specifieke of zwaardere vorm van dementie, zoals Alzheimer of Korsakov? Dan kan een kleinschalige woongroep voor u geschikt zijn. U verblijft overdag met zes à zeven bewoners in de gezellige, gemeenschappelijke keuken en woonkamer. ‘s Avonds slaapt u in een eigen kamer.

Een klein, vast team van medewerkers is onderdeel van het huishouden van de woongroep. Het team kijkt naar uw leefstijl en gewoonten. De dagen hebben een vaste structuur, maar er is ook veel ruimte voor uw eigen wensen. U kunt bijvoorbeeld meehelpen bij het koken als u dat leuk vindt.

Gevarieerd aanbod aan activiteiten

Naast wonen met zorg biedt Omring veel mogelijkheden op het gebied van dagbesteding voor ouderen. Onder leiding van een vrijwilliger of een zorgmedewerker doet u samen allerlei activiteiten. Dat levert sociale contacten op, geeft afleiding en biedt structuur. Heeft u een mantelzorger? Dan kan dagbesteding ook uitkomst bieden. Uw mantelzorger heeft even tijd voor zichzelf als u naar de dagbesteding gaat. Verder geven de activiteitenbegeleiders van Omring advies en coaching op het gebied van invulling van uw dag. Op de Omringlocaties wordt een gevarieerd aanbod aan evenementen en activiteiten aangeboden. Op aanvraag kunt u worden opgehaald en thuisgebracht als u niet op eigen gelegenheid kunt komen.

admin
the authoradmin

Geef een antwoord