Tips

Hoe kun je aanspraak maken op de legitieme portie als je onterfd bent?

Als een van je dierbaren komt te overlijden en diens bezittingen verdeeld moeten worden, kun je je wenden tot een erfrecht advocaat. Voorheen was het erfrecht voorbehouden aan notarissen, maar tegenwoordig is een advocaat die is gespecialiseerd in het erfrecht onmisbaar bij het afwikkelen van een erfenis als zich conflicten voordoen. Uit het verhaal dat een moeder of vader die bij testament heeft bepaald dat een of meerdere kinderen (gedeeltelijk) worden onterfd, spreekt een voorbeeld van een conflict dat zich rondom een nalatenschap kan voordoen. De kinderen van ouders die komen te overlijden worden in ons land goed beschermd. In Nederland wordt de vrijheid die ouders hebben om de inhoud van hun testament zelf te bepalen (testeervrijheid), beperkt door de legitieme portie.

Het hoeft dus niet per definitie te betekenen dat een kind dat is onterfd helemaal niets krijgt. Een onterfd kind wordt legitimaris genoemd. De legitieme portie is het minimumbedrag dat een kind op grond van de wet uit de erfenis van een erflater verkrijgt, mits het kind hier aanspraak op maakt. In sommige gevallen kan het ook om een kleinkind gaan. 

Een beroep doen op de legitieme portie binnen de gestelde termijn

Een kind dat is onterfd kan een beroep doen op de legitieme portie, als het daar op tijd aanspraak op maakt. Dit dient het kind binnen vijf jaar na het overlijden te doen en in sommige gevallen moet het zelfs eerder. Als de gestelde termijn wordt overschreden, is de kans op de legitieme portie verkeken. Een kind dat is onterfd wordt niet alsnog erfgenaam, maar wordt schuldeiser van de erfenis en heeft recht op de helft van wat die als erfgenaam volgens de wet had gekregen. Een kind dat niet is onterfd maar uit de erfenis minder dan de legitieme portie krijgt, kan een aanvullend beroep doen op de legitieme portie. Bij de berekening van de legitieme portie wordt rekening gehouden met schenkingen die de erflater (de overleden persoon) heeft gedaan aan de legitimaris en aan anderen.

Hoe kun je de legitieme portie berekenen?

Het is verstandig om een erfrecht advocaat in de arm te nemen als blijkt dat je onterfd bent. De legitieme portie krijg je namelijk niet vanzelf. Bij het berekenen van de legitieme portie – die wordt berekend over de legitimaire massa – kan een erfrecht advocaat je ook helpen. De legitimaire massa is de waarde van de goederen van de erfenis direct na het overlijden van de erflater, vermeerderd met bepaalde giften en verminderd met bepaalde schulden. Het is van het grootste belang om secuur naar de waarde van specifieke zaken te kijken, zoals onroerende zaken en aandelen. Een erfrecht advocaat kan je ook daarin bijstaan.

Wanneer kun je een advocaat familierecht raadplegen?

Heb je geen juridische hulp nodig vanwege conflicten die zich voordoen bij het afwikkelen van een nalatenschap maar wel voor problemen in je privé-situatie? Dan kun je advies inwinnen bij een advocaat familierecht. Het familierecht is een rechtsgebied dat deels is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en dat ook bekendstaat als het personen- en familierecht. De ontbinding van een geregistreerd partnerschap, de verbreking van een samenleving en echtscheiding, vallen onder het familierecht. Hetzelfde geldt voor het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden, het erkennen van kinderen en geschillen over het ouderschapsplan. Ook kan een advocaat die is gespecialiseerd in het personen- en familierecht je bijstaan bij vragen over kinder- of partneralimentatie, toezichtsvormen en uithuisplaatsingen.

admin
the authoradmin

Geef een antwoord