MannenzakenTips

Familiekwesties? Raadpleeg een familierechtadvocaat

Je kunt in aanraking komen met het familierecht als je problemen hebt in je privé-situatie. Dit rechtsgebied is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en staat ook bekend als het personen- en familierecht. Geschillen over het ouderschapsplan, het erkennen van een kind en het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden vallen onder dit rechtsgebied. Hetzelfde geldt voor echtscheiding, de ontbinding van een geregistreerd partnerschap en de verbreking van een samenleving. Bij een familierecht advocaat ben je aan het juiste adres voor juridische hulp rondom een van deze situaties.

Ook kan deze advocaat je helpen met uithuisplaatsingen, toezichtsvormen en kinder- of partneralimentatie. Als je in aanraking komt met een of meerdere van deze kwesties, is het raadzaam je te laten bijstaan door een familierechtadvocaat.

Vormen van familiebetrekkingen

Het personen- en familierecht richt zich op allerlei vormen van familiebetrekkingen, zoals geboorte, huwelijk- en echtscheiding en bescherming van personen. De belangrijkste regels met betrekking tot het familierecht zijn opgenomen in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. In Nederland zijn die ook van grote invloed. Bepaalde wetgeving is in de loop der jaren aan veranderingen onderhevig, onder andere de regelingen rond het gezinsleven wijzigen wel eens. Zo werd in 1998 het gezamenlijk gezag van ouders over hun kind als uitgangspunt ingevoerd. Het verplicht ouderschapsplan dat gelijkwaardig ouderschap als wettelijk uitgangspunt stelt, is een ander voorbeeld van een wijziging. In 2009 is deze regeling aangepast. De afschaffing van de algehele gemeenschap van goederen in 2018 spreekt tevens tot de verbeelding. In dat jaar kwam de beperkte gemeenschap van goederen daarvoor in de plaats.

Vastleggen van de zorgregeling

Omdat een familierecht advocaat volledig op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van familierecht, kan die je op de juiste manier ondersteunen bij vervelende omstandigheden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer jij en je partner hebben besloten om te gaan scheiden. In dat geval moet er door een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. Als er kinderen bij de scheiding zijn betrokken, is het noodzakelijk om een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan wordt onder meer de zorgregeling vastgelegd voor het kind of de kinderen.

Oplossen van conflicten bij erfenissen

Als de boedel en de bezittingen bij het overlijden van een dierbare verdeeld moeten worden, kan bijstand van een gespecialiseerde advocaat tevens helpen om escalatie te voorkomen en conflicten op te lossen. Je komt dan in aanraking met het onderdeel van van het burgerlijk recht dat erfrecht heet. Voorheen was het erfrecht voorbehouden aan notarissen. Tegenwoordig is een erfrecht advocaat echter onmisbaar bij de afwikkeling van een nalatenschap als er conflicten ontstaan. Dat is bijvoorbeeld zo als een ouder heeft besloten om in het testament te bepalen dat een of meerdere kinderen (gedeeltelijk) worden onterfd. De kinderen van een ouder die komt te overlijden worden in Nederland goed beschermd. Het hoeft daarom niet te betekenen dat het kind dat is onterfd helemaal niets krijgt. De testeervrijheid – ofwel de vrijheid van ouders om de inhoud van hun testament zelf te bepalen – wordt beperkt door de legitieme portie.

Vraag jij je af wanneer je aanspraak maakt op de legitieme portie, hoe hoog die is en hoe die wordt berekend? Een erfrecht advocaat kan de juiste berekening voor je maken en geeft je antwoord op al je vragen.

admin
the authoradmin

Geef een antwoord