Tips

Advies en begeleiding bij ongewenst gedrag op de werkvloer

Het is helaas aan de orde van de dag dat ongewenste omgangsvormen de integriteit op de werkvloer schaden. In iedere onderneming zou de werkomgeving echter een veilige omgeving moeten zijn. Omdat het kan leiden tot (langdurige) uitval, valt ongewenst gedrag onder psychosociale arbeidsbelasting. Als medewerkers zich onveilig voelen omdat zij zich gediscrimineerd, geïntimideerd of gepest voelen, ben je daar als werkgever voor verantwoordelijk. Je hoort ervoor te zorgen dat een gekwalificeerde persoon hen na een incident opvangt en begeleidt, in het geval dat werknemers worden geconfronteerd met ongewenst gedrag. Daarvoor kun je een gecertificeerde, externe vertrouwenspersoon in de arm nemen.

In dit blog gaan we in op de vraag: wat is een vertrouwenspersoon? Ook belichten we de constructieve oplossingen die het inschakelen van deze professional kan opleveren.

Tot de taken van een gecertificeerde externe vertrouwenspersoon behoren:

• Zorgen voor een vertrouwelijke setting; 

• Het opvangen en begeleiden van de werknemer die het slachtoffer is;

• Het geven van voorlichting over ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit levert een bijdrage aan het herkennen, bespreekbaar maken en voorkomen van ongewenste omgangsvormen;

• Samen met de werknemer zoeken naar constructieve oplossingen.

Voorkomen van dubbele petten

De externe vertrouwenspersoon zorgt voor opvang en begeleiding van de medewerker die het slachtoffer is van pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of intimidatie, op het moment dat de medewerker melding maakt van ongewenst gedrag. Een gecertificeerde vertrouwenspersonen heeft geheimhoudingsplicht, helpt het slachtoffer van ongewenst gedrag in een setting die gegarandeerd vertrouwelijk is en heeft een gedegen opleiding gevolgd. Samen met de werknemer wordt naar constructieve oplossingen gezocht, en daarbij speelt vooral de medewerker zelf een actieve rol. Je voorkomt dubbele petten door een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Een prettige wetenschap is dat je als werkgever in alle gevallen zelf de regie houdt.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet wettelijk verplicht. Omdat je wel verantwoordelijk bent voor medewerkers die zich (seksueel) geïntimideerd, gediscrimineerd of gepest voelen en zich daarom onveilig voelen, is het overigens wel aan te raden. Bovendien is het bij wet wel verplicht om risico’s zoveel mogelijk tegen te gaan.

Vertrouwelijke setting

De melding is altijd vertrouwelijk en de werknemer die de melding doet, beslist wat er met de klacht gebeurt. De externe vertrouwenspersoon onderzoekt wat nodig is om tot een oplossing te komen en brengt in kaart wat de medewerker met de melding duidelijk wil maken. Als de medewerker in kwestie wil dat er concrete stappen worden gezet, ligt de oplossing meestal in het aangaan van de confrontatie met de persoon die zich schuldig maakt aan de ongewenste omgangsvormen. Een gecertificeerde vertrouwenspersoon kan bij het complete proces dat daarbij komt kijken gedegen advies en begeleiding bieden. In de basis is die vaak ook re-integratie-expert op het gebied van eerste spoor en tweede spoor re-integratie. Daarom kan die persoon je tevens adviseren in het kader van een gedegen personeelsbeleid, compleet met een verzuimbeleid.

admin
the authoradmin

Geef een antwoord